Predstavitev
pom. akad. dr. Romana Karas
Znanstvena veda: Biotehnika
Znanstveno področje: Živalska produkcija in predelava

E-pošta: romana.karas@gmail.com

Zaposlitev: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava RS za varno hrano, vet. in varstvo rastlin, Inšpekcija za varno hrano, vet. in varstvo rastlin, Območni urad MS

Bibliografija:
Osebna bibliografija COBISS


Univerzitetna izobrazba:
Doktorirala leta 2008 na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani s tezo "Stabilnost alternativnega pigmenta razsoljenega mesa in njegova primernost za koagulate mesnih emulzij". Diplomirala leta 1999 na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani z diplomsko nalogo "Vpliv sestave na kakovost in obstojnost majoneze".

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
/