Predstavitev
pom. akad. dr. Andraž Čarni
Znanstvena veda: Naravoslovje
Znanstveno področje: Biologija

E-pošta: carni@zrc-sazu.si

Zaposlitev: Biološki inštitut ZRC SAZU

Bibliografija:
Osebna bibliografija COBISS


Univerzitetna izobrazba:
Doktoriral leta 1994 na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani s tezo "Vegetacija gozdnih robov v preddinarskem svetu Slovenije". Magistriral leta 1991 na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani z nalogo "Vegetacija gozdnih obronkov v Prekmurju". Diplomiral leta 1987 na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani z diplomsko nalogo "Flora in vegetacija okolice Prosenjakovcev (kvadrant 9263/2)".

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
Področje raziskovanja: vegetacija, fitocenologija, geobotanika, fitogeografija makroekologija, botanika, vpliv na okolje, Pedagoško delovanje: Botanika - Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo, Univerza v Novi Gorici Fitocenologija - Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani Pregled gozdnih združb Slovenije - Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru