Predstavitev
pom. akad. dr. Dominik Benkovič
Znanstvena veda: Naravoslovje
Znanstveno področje: Matematika

E-pošta: dominik.benkovic@um.si

Zaposlitev: Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM

Bibliografija:
Osebna bibliografija COBISS


Univerzitetna izobrazba:
Doktoriral leta 2005 na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru s tezo "Preslikave na trikotnih algebrah". Magistriral leta 2001 na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru z nalogo "Polinomske in funkcijske identitete". Diplomiral leta 1998 na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru z diplomsko nalogo "Polenostavni moduli in kolobarji ter Jacobsonov radikal".

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
Znanstveno raziskovalno deluje na področju teoretične matematike in sicer teorije nekomutativnih kolobarjev in linearne algebre, kjer se ukvarja s študijem različnih preslikav.