Konferenca PAZU 2022

Neimenovano

Konferenca PAZU je osrednji znanstveno raziskovalni dogodek v Pomurju. Na njej so predstavljeni znanstveni prispevki z različnih znanstvenih področij. Osrednji del konference je plenum na katerem članice in člani PAZU z drugimi povabljenimi strokovnjaki obravnavajo aktualna vprašanja povezana s Pomurjem in širšim prostorom.

PRIJAVA NA KONFERENCO 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARHIVA 2021:

PAZU21_program konference

ZbornikPovzetkov2021