PAZU

Novice in najave

Nova članica Pomurske akademsko znanstvene unije

Na seji predsedstva, dne 23. 1. 2017, je bila sprejeta nova redna članica PAZU, dr. Erika Zelko, ki znanstveno-raziskovalno deluje na področju medicine.

Pom. akad. dr. Zdenka Čebašek-Travnik nova predsednica Zdravniške zbornice Slovenije

Naša ustanovna članica, pom. akad. dr. Zdenka Čebašek-Travnik, je bila izvoljena za predsednico Zdravniške zbornice Slovenije. Zdenki iskreno čestitamo ob izvolitvi in ji želimo uspešno vodenje Zbornice.

Javni razpis PIF: POMURSKA RAZISKOVALNA NAGRADA 2016

Posvet z okroglo mizo s strokovno javnostjo Zdravje v Pomurju – fotoutrinki


1 2 3 24 25