Predstavitev
pom. akad. dr. Oto Luthar
Znanstvena veda: Humanistika
Znanstveno področje: Zgodovinopisje

E-pošta: oto.luthar@zrc-sazu.si

Zaposlitev: ZRC SAZU

Bibliografija:
Osebna bibliografija COBISS


Univerzitetna izobrazba:
Doktoriral leta 1991 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani s tezo "Interpretacija nekaterih sodobnih teorij zgodovinopisja". Magistriral leta 1986 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani z nalogo "Socialno-ekonomski položaj in organiziranost študentov v Sloveniji od 1945 do 1965". Diplomiral leta 1983 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
V svojem raziskovalnem delu se Oto Luthar ukvarja predvsem z zgodovino zgodovinopisja, filozofijo zgodovine, z zgodovino sodobnih intelektualnih praks ter z revizionizmom v zgodovinopisju. Ob tem ga zanimajo tudi teme, povezane s sodobno idejno zgodovino ter s kulturno zgodovino prve svetovne vojne. Leta 2011 je dr. Luthar prejel avstrijski častni križ, priznanja za njegova prizadevanja za izboljšanje znanstvenega sodelovanja ZRC z avstrijskimi znanstvenimi ustanovami na področjih zgodovine, umetnostne zgodovine, etnologije, slavistike, muzikologije in filozofije.