Predstavitev
pom. akad. dr. Alenka Erjavec Škerget
Znanstvena veda: Medicina
Znanstveno področje: Reprodukcija človeka

E-pošta: alenka.erjavec@ukc-mb.si

Zaposlitev: Splošna bolnišnica Maribor, Laboratorij za medicinsko genetiko

Bibliografija:
Osebna bibliografija COBISSUniverzitetna izobrazba:
Doktorirala leta 2006 na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani s tezo "Presejalni testi za iskanje kromosomskih sprememb pri idiopatski duševni manjvrednosti". Diplomirala leta 1999 na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani s področja rastlinske biokemije.

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
Deluje je na področju medicinske genetike in se ukvarja z odkrivanjem tako večjih genetskih napak (kromosomskih sprememb) kot tudi manjših genskih sprememb v človeškem genomu.