Pokojni člani PAZU

 

Jože Bedernjak
rojen 9.9.1935, umrl maja 2009
član PAZU-ja od leta 2004
doktor znanosti – Medicina – specialist infektolog v Splošni bolnišnici Murska Sobota.

Borut Brumen
rojen 10.2.1963, umrl julija 2005
ustanovni član PAZU-ja
doktor znanosti – Etnologija – izredni profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Mirko Čeh
rojen 26.6.1923, umrl februarja 2013
ustanovni član PAZU-ja
doktor znanosti – Kemija – redni profesor na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru.

Anton Ferenc
rojen 6.12.1927, umrl oktobra 2003
ustanovni član PAZU-ja
doktor znanosti – Zgodovinopisje – profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, svetnik Inštituta za novejšo zgodovino.

Drago Filipič
rojen 8.10.1943, umrl avgusta 2008
ustanovni član PAZU-ja
doktor znanosti – Ekonomija – profesor na Ekonomsko poslovni fakulteti Univerze v Mariboru.

Vekoslav Grmič
rojen 4.6.1923, umrl marca 2005
ustanovni član PAZU-ja
doktor znanosti – Teologija – redni profesor na mariborskem oddelku Teološke fakultete Univerze v Ljubljani.

Jože Korošec
rojen 24.2.1930, umrl januarja 2014
ustanovni član PAZU-ja
doktor znanosti – Biotehnika, rastlinska produkcija in predelava – redni profesor na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani.

Mihael Kuzmič
rojen 22.9.1942, umrl avgusta 2005
član PAZU-ja od leta 2004
doktor znanosti – Zgodovinopisje, ameriške študije – profesor na Teološki fakulteti.

Franc Sunčič
rojen 1.12.1932, umrl oktobra 2015
ustanovni član PAZU-ja
doktor znanosti – Biotehnika, živalska produkcija in predelava – profesor na Biotehniški fakulteti.

Franc Zadravec
rojen 27.9.1925, umrl 24.7.2016
član PAZU-ja od leta 2002
doktor znanosti – Humanistika, literarne vede – zaslužni profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, redni član SAZU.

Anton Vratuša
rojen 21.2.1915, umrl 30.7.2017
član PAZU-ja od leta 2002
doktor znanosti – Humanistika, literarne vede, redni član SAZU.