archives

PAZU

PAZU has written 161 posts for PAZU

Po sledeh napredka: Junaško smrt je pretrpo-Krvni davek Prekmurcev v prvi svetovni vojni

V sedmi oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Attile Kovácsa z naslovom JUNAŠKO SMRT JE PRETRPO-KRVNI DAVEK PREKMURCEV V PRVI SVETOVNI VOJNI

Po sledeh napredka: Meje stabilnosti vibracij pri struženju

V šesti oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Rudolfa Pušenjaka z naslovom MEJE STABILNOSTI VIBRACIJ PRI STRUŽENJU

Vabilo na skupščino PAZU

Spoštovane članice in člani PAZU! V skladu s Statutom Združenja Pomurska akademsko znanstvena unija, sklicujem:   SKUPŠČINO PAZU, ki bo v soboto, 24. marca ob 10. uri, v prostorih Alma Mater Europaea – ECM, Lendavska 9, Murska Sobota.   Predlagam naslednji dnevni red: Izvolitev delovnega predsedstva Pregled in potrditev zapisnika prejšnje skupščine PAZU Poročilo o […]

Po sledeh napredka: Quo vadis, slovenska šola?

V peti oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Jolande Lazar z naslovom QUO VADIS, SLOVENSKA ŠOLA?

Po sledeh napredka: Pravica do dela

V četrti oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Etelke Korpič-Horvat z naslovom PRAVICA DO DELA

Po sledeh napredka: Zgodba o človekovem kromosomu X

V tretji oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Alenke Erjavec Škerget z naslovom ZGODBA O ČLOVEKOVEM KROMOSOMU X

Po sledeh napredka: Senčne figure Dušana Tršarja

V drugi oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Roberta Inhofa z naslovom SENČNE FIGURE DUŠANA TRŠARJA

Pismo pomurski javnosti ob kulturnem prazniku

Ob slovenskem kulturnem prazniku želimo člani umetniškega razreda Pomurske akademsko znanstvene unije (PAZU) čestitati vsem, ki vam slovenska kultura ni tuja in odveč.

Po sledeh napredka: Kaj vedo o nas?

V prvi oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Renata Lukača z naslovom KAJ VEDO O NAS?

Novi člani Pomurske akademsko znanstvene unije

Na seji predsedstva, dne 17. 12. 2017, so bili sprejeti novi redni člani PAZU, dr. Marija Šantl Letonja, ki znanstveno-raziskovalno deluje na področju medicine, dr. Barbara Horvat Rauter, ki znanstveno-raziskovalno deluje na področju psihologije in dr. Borut Ošlaj, ki znanstveno-raziskovalno deluje na področju filozofije.