archives

PAZU

PAZU has written 132 posts for PAZU

Po sledeh napredka: Izdelava in karakterizacija lastnosti kontinuirno odlite Ni-Ti zlitine

V štirinajsti oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Rebeke Rudolf z naslovom IZDELAVA IN KARAKTERIZACIJA LASNOSTI KONTINUIRNO ODLITE NI-TI ZLITINE

ANALI PAZU HD 2/2016

Po sledeh napredka: Napake v zdravljenju z zdravili: Realnost in prihodnost

V trinajsti oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Mateja Štuhca z naslovom NAPAKE V ZDRAVLJENJU Z ZDRAVILI: REALNOST IN PRIHODNOST

Javno nastopno predavanje pom. akad. dr. Mitje Lainščaka

red. prof. dr. MITJA LAINŠČAK, dr. med. bo imel javno nastopno predavanje ob izvolitvi v naziv rednega profesorja za področje interna medicina, v četrtek, 25. maja 2017 ob 15:00 uri v mali predavalnici na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, Korytkova 2, Ljubljana.   Naslov predavanja: »Srčno popuščanje: stara dejstva, novi dokazi« Vljudno vabljeni !

Po sledeh napredka: Reverzibilno računalništvo

V dvanajsti oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Roberta Meolica z naslovom REVERZIBILNO RAČUNALNIŠTVO

Po sledeh napredka: Pomen genskih polimorfizmov oksidacijskega stresa pri aterosklerozi vratnih arterij bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2

V enajsti oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Marije Šantl Letonja z naslovom POMEN GENSKIH POLIMORFIZMOV OKSIDACIJSKEGA STRESA PRI ATEROSKLEROZI VRATNIH ARTERIJ BOLNIKOV S SLADKORNO BOLEZNIJO TIPA 2

Predstavitev publikacij pisateljice Hedi Wyss – članica pom. akad. dr. Vesna Kondrič Horvat

V sredo, 19. 4. 2017 je v amfiteatru Filozofske fakultete Univerze v Mariboru potekala predstavitev publikacij pisateljice Hedi Wyss za diplomante, člane Alumni kluba Oddelka za germanistiko in širšo javnost.  Prireditev je potekala v nemščini. 

Po sledeh napredka: Kako inovativna so pomurska proizvodnja podjetja? – Tretjič

V deseti oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Iztoka Palčiča z naslovom KAKO INOVATIVNA SO POMURSKA PROIZVODNA PODJETJA? – TRETJIČ

Po sledeh napredka: Izračun hitrosti gibanja sončevih peg kot nazoren način določitve hitrosti vrtenja Sonca

V deveti oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Simona Ülena z naslovom IZRAČUN HITROSTI GIBANJA SONČEVIH PEG KOT NAZOREN NAČIN DOLOČITVE HITROSTI VRTENJA SONCA

Po sledeh napredka: Sinteza aktivnih komponent za zdravila z gensko spremenjenimi rastlinami

V osmi oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Zlate Luthar z naslovom SINTEZA AKTIVNIH KOMPONENT ZA ZDRAVILA Z GENSKO SPREMENJENIMI RASTLINAMI