archives

PAZU

PAZU has written 168 posts for PAZU

Po sledeh napredka: Biblioterapija v šolski knjižnici Dvojezične osnovne šole I. Lendava

V štirinajsti oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Judit Zágorec-Csuka z naslovom BIBLIOTERAPIJA V ŠOLSKI KNJIŽNICI DVOJEZIČNE OSNOVNE ŠOLE I. LENDAVA

Po sledeh napredka: Osnovnošolsko izobraževanje v Dolnjih Slavečih

V trinajsti oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Klaudije Sedar z naslovom OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE V DOLNJIH SLAVEČIH

Po sledeh napredka: Pomen razvojnih odnosov na delovnem mestu

V dvanajsti oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Simone Šarotar Žižek z naslovom POMEN RAZVOJNIH ODNOSOV NA DELOVNEM MESTU

Po sledeh napredka: Nanotehnologija v postopkih precizijskega litja plemenitih zlitin

V enajsti oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Rebeke Rudolf z naslovom NANOTEHNOLOGIJA V POSTOPKIH PRECIZIJSKEGA LITJA PLEMENITIH ZLITIN

Po sledeh napredka: Sodelavci UDV (UDBA) v okraju Gornja Radgona 1945-1950

V deseti oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. ddr. Ivana Rihtariča z naslovom SODELAVCI UDV (UDBA) V OKRAJU GORNJA RADGONA 1945-1950

Po sledeh napredka: Ustvarjanje vrednosti v slovenskih proizvodnih podjetjih

V deveti oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Iztoka Palčiča z naslovom USTVARJANJE VREDNOSTI V SLOVENSKIH PROIZVODNIH PODJETJIH

Po sledeh napredka: Mnenje študentov naravoslovja in družboslovja o gensko spremenjenih organizmih

V osmi oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Zlate Luthar z naslovom MNENJE ŠTUDENTOV NARAVOSLOVJA IN DRUŽBOSLOVJA O GENSKO SPREMENJENIH ORGANIZMIH

Po sledeh napredka: Junaško smrt je pretrpo-Krvni davek Prekmurcev v prvi svetovni vojni

V sedmi oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Attile Kovácsa z naslovom JUNAŠKO SMRT JE PRETRPO-KRVNI DAVEK PREKMURCEV V PRVI SVETOVNI VOJNI

Po sledeh napredka: Meje stabilnosti vibracij pri struženju

V šesti oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Rudolfa Pušenjaka z naslovom MEJE STABILNOSTI VIBRACIJ PRI STRUŽENJU

Vabilo na skupščino PAZU

Spoštovane članice in člani PAZU! V skladu s Statutom Združenja Pomurska akademsko znanstvena unija, sklicujem:   SKUPŠČINO PAZU, ki bo v soboto, 24. marca ob 10. uri, v prostorih Alma Mater Europaea – ECM, Lendavska 9, Murska Sobota.   Predlagam naslednji dnevni red: Izvolitev delovnega predsedstva Pregled in potrditev zapisnika prejšnje skupščine PAZU Poročilo o […]