archives

PAZU

PAZU has written 136 posts for PAZU

Po sledeh napredka: Ljudje na begu v času od hladne vojne do danes

V sedemnajsti oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Janeza Malačiča z naslovom LJUDJE NA BEGU V ČASU OD KONCA HLADNE VOJNE DO DANES

Po sledeh napredka: Načelo socialne države

V šestnajsti oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Etelke Korpič-Horvat z naslovom NAČELO SOCIALNE DRŽAVE

Po sledeh napredka: Dinamične mehanske lastnosti novega sistema za dušenje vibracij

V petnajsti oddaji te sezone si lahko ogledate referat akad. pom. akad. dr. Igorja Emrija z naslovom DINAMIČNE MEHANSKE LASTNOSTI NOVEGA SISTEMA ZA DUŠENJE VIBRACIJ

Pomurska raziskovalna nagrada 2016

Po sledeh napredka: Izdelava in karakterizacija lastnosti kontinuirno odlite Ni-Ti zlitine

V štirinajsti oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Rebeke Rudolf z naslovom IZDELAVA IN KARAKTERIZACIJA LASNOSTI KONTINUIRNO ODLITE NI-TI ZLITINE

ANALI PAZU HD 2/2016

Po sledeh napredka: Napake v zdravljenju z zdravili: Realnost in prihodnost

V trinajsti oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Mateja Štuhca z naslovom NAPAKE V ZDRAVLJENJU Z ZDRAVILI: REALNOST IN PRIHODNOST

Javno nastopno predavanje pom. akad. dr. Mitje Lainščaka

red. prof. dr. MITJA LAINŠČAK, dr. med. bo imel javno nastopno predavanje ob izvolitvi v naziv rednega profesorja za področje interna medicina, v četrtek, 25. maja 2017 ob 15:00 uri v mali predavalnici na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, Korytkova 2, Ljubljana.   Naslov predavanja: »Srčno popuščanje: stara dejstva, novi dokazi« Vljudno vabljeni !

Po sledeh napredka: Reverzibilno računalništvo

V dvanajsti oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Roberta Meolica z naslovom REVERZIBILNO RAČUNALNIŠTVO

Po sledeh napredka: Pomen genskih polimorfizmov oksidacijskega stresa pri aterosklerozi vratnih arterij bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2

V enajsti oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Marije Šantl Letonja z naslovom POMEN GENSKIH POLIMORFIZMOV OKSIDACIJSKEGA STRESA PRI ATEROSKLEROZI VRATNIH ARTERIJ BOLNIKOV S SLADKORNO BOLEZNIJO TIPA 2