archives

PAZU

PAZU has written 125 posts for PAZU

Predstavitev publikacij pisateljice Hedi Wyss – članica pom. akad. dr. Vesna Kondrič Horvat

V sredo, 19. 4. 2017 je v amfiteatru Filozofske fakultete Univerze v Mariboru potekala predstavitev publikacij pisateljice Hedi Wyss za diplomante, člane Alumni kluba Oddelka za germanistiko in širšo javnost.  Prireditev je potekala v nemščini. 

Po sledeh napredka: Izračun hitrosti gibanja sončevih peg kot nazoren način določitve hitrosti vrtenja Sonca

V deveti oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Simona Ülena z naslovom IZRAČUN HITROSTI GIBANJA SONČEVIH PEG KOT NAZOREN NAČIN DOLOČITVE HITROSTI VRTENJA SONCA

Po sledeh napredka: Sinteza aktivnih komponent za zdravila z gensko spremenjenimi rastlinami

V osmi oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Zlate Luthar z naslovom SINTEZA AKTIVNIH KOMPONENT ZA ZDRAVILA Z GENSKO SPREMENJENIMI RASTLINAMI

Po sledeh napredka: V Prekmurje v zavetje

V sedmi oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Attile Kovacsa z naslovom V PREKMURJE V ZAVETJE

Po sledeh napredka: Upravljanje proizvodnega sistema z zakasnitvami v proizvodnji s pomočjo Lambertovih funkcij

V šesti oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Rudolfa Pušenjaka z naslovom UPRAVLJANJE PROIZVODNEGA SISTEMA Z ZAKASNITVAMI V PROIZVODNJI S POMOČJO LAMBERTOVIH FUNKCIJ

Novi izredni član Pomurske akademsko znanstvene unije

Na seji predsedstva, dne 3. 3. 2017, je bil sprejet novi izredni član PAZU, dr. Ludvik Toplak, ki znanstveno-raziskovalno deluje na področju prava in managementa.

Po sledeh napredka: Izvrševanje Deklaracije in Strategije o zunanji politiki Republike Slovenije

V peti oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Stanislava Raščana z naslovom IZVRŠEVANJE DEKLARACIJE IN STRATEGIJE O ZUNANJI POLITIKI REPUBLIKE SLOVENIJE

Po sledeh napredka: Čebelarstvo kot poslovna priložnost za Pomurje

V četrti oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Stanka Kapuna z naslovom ČEBELARSTVO KOT POSLOVNA PRILOŽNOST ZA POMURJE

Po sledeh napredka: Neinvazivna prenatalna genetska diagnostika

V tretji oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Alenke Erjavec Škerget z naslovom NEINVAZIVNA PRENATALNA GENETSKA DIAGNOSTIKA

Po sledeh napredka: Parent’s corner-Pot do boljšega medsebojnega razumevanja šola-starši

V drugi oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Jolande Lazar z naslovom PARENT’S CORNER-POT DO BOLJŠEGA MEDSEBOJNEGA RAZUMEVANJA ŠOLA-STARŠI