Arhiv – Pomurska Obzorja

Pomurska obzorja, letnik 8, leto 2021


                           Pomurska obzorja 15/2021

Vsebina
– Kromosom Y v človeškem genomu: struktura, funkcija in medicinsko-diagnostični pomen
– Genetika naglušnosti: vzpostavitev diagnostične laboratorijske genetske poti
– Povezanost nastanka raka z okužbami – s poudarkom na HPV virusih
– Ambulante farmacevta svetovalca na primarnem nivoju zdravstvenega varstva v Pomurju
– Določanje lastnosti zvezd s spektroskopijo

Pomurska obzorja 15/2021

                          Pomurska obzorja 14/2021


Vsebina

– Pomen poslovnega komuniciranja za učinkovito in uspešno vodenje organizacije
– Potrebne kompetence in uspešne organizacije
– Na kratko o epidemiji – pandemiji včeraj in danes v svetu
– Pomen koridorja pred 100 leti, ki bi povezal Češkoslovaško z Jadranskim morjem in bi potekal preko Prekmurja
– Vzgojno-izobraževalno partnerstvo med domom in šolo
– Denar, cene in plače v Sloveniji v obdobju 1945–1950

Pomurska obzorja 14/2021

Pomurska obzorja, letnik 7, leto 2020


                           Pomurska obzorja 13/2020


Vsebina

– Motivacija študentov medicine v Sloveniji za delo na področju družinske medicine v primerjavi s študenti medicine iz Avstrije in Nemčije?
– Nove tehnike zdravljenja kronične venske bolezni
– Klinični farmacevt kot del zdravstvenega tima na primarnem nivoju zdravstvenega varstva
– Biokompozitni PLA/bambus filament za 3D-tisk
– Papir in grafični izdelki iz invazivk

Pomurska obzorja 13/2020

                          Pomurska obzorja 12/2020


Vsebina

– Spoznavanje biokemijskih temeljev endokanabinoidnega sistema
– Konoplja v medicini: otroška nevrologija
– Razširjenost, evolucija in raznolikost populacij človeške ribice (Proteus Anguinus)
– Strukturiranje toka anizotropne tekočine z lasersko pinceto
– Prilagajanje pridelave poljščin in krmnih košenin podnebnim spremembam na območju Pomurja
– Elektro vs. avtomobili z notranjim izgorevanjem – kaj pokaže prihodnost v EU?
– Energetski viri z nizkim EROEI – perspektive in možnosti
– Papir izdelan iz japonskega dresnika

Pomurska obzorja 12/2020


Pomurska obzorja, letnik 6, leto 2019


                                 Pomurska obzorja 11/2019


Vsebina

– Quo vadis, slovenska šola?
– Inovativnost in odličnost organizacije
– Biblioterapija v šolski knjižnici Dvojezične osnovne šole I Lendava

Pomurska obzorja 11/2019

Pomurska obzorja, letnik 5, leto 2018


                                 Pomurska obzorja 10/2018


Vsebina

– Anton Vratuša 1915-2017
– Akademik Anton Vratuša-Med znanostjo in politiko
– Srečevanja z akademikom Antonom Vratušo
– Pripovedovanja Antona Vratuše
– Voditeljstvo in njegov pomen za doseganja poslovne odličnosti organizacije
– Parent’s corner: Pot do boljšega medsebojnega razumevanja šola-starši
– Madžarsko-slovenski in slovensko-madžarski literarni stiki v zrcalu prevedene literature


Pomurska obzorja 10/2018

                                  Pomurska obzorja 9/2018


Vsebina

– Zgodba o človekovem kromosomu X
– Rak v nosečnosti
– Metrike za evalvacijo strojnih prevodov
– Faze ustvarjanja vrednosti v slovenskih proizvodnih podjetjih

Pomurska obzorja 9/2018

Pomurska obzorja, letnik 4, leto 2017


                                 Pomurska obzorja 8/2017

PO_2017-8_naslovnicaVsebina
– Pomurje 25 let po osamosvojitvi Slovenije
– Je pomembna četrta tehnološka revolucija? Ali smo pripravljeni na njo?
– Skupne značilnosti sistemov vodenja kakovosti in modelov odličnosti ter vzroki za njihovo neizpolnjevanje        pričakovanj v praksi
– Bratovščina med ekonomijo in kulturo
– Parent’s corner: Pot do boljšega medsedbojnega razumevanja šola-starši

Pomurska obzorja 8/2017

                                  Pomurska obzorja 7/2017

PO_2017-7_naslovnicaVsebina
– Hitrost gibanja sončevih peg
– Perspektiva slovenskega razvoja na področju farmacije skozi prizmo strategije pametnih specializacij
– Reverzibilno računalništvo
– Čebelarstvo kot poslovna priložnost za Pomurje
– Neinvazivna prenatalna genetska diagnostika-prednosti, pasti in priložnosti sodobne tehnologije
– Simptomi in znaki duševnih motenj pri osebah iz tujih kulturoloških področij

Pomurska obzorja 7/2017

Pomurska obzorja, letnik 3, leto 2016


                                 Pomurska obzorja 6/2016

PO_stevilka 6_naslovnica za spletVsebina
– Povezava med konceptualnim pristopom pri poučevanju fizike in rezultati raziskave TIMSS
– Jezikovne tehnologije, tihi spremljevalec IKT
– Hidravlično frakcioniranje-poceni gorivo ali konec sveta?
– Šipon je avtohtono ime, ni pa avtohtona sorta
– Smer raziskav pri sistemskem zdravljenju raka
– Spremembe v predpisovanju psihotropnih zdravil
– Nizkoproračunske raziskave-njihov doseg in namen

Pomurska obzorja 6/2016

                                 Pomurska obzorja 5/2016

PO_stevilka 5_naslovnica za spletVsebina
– Soustvarjanje podpore in pomoči z družino
– Prekmurje na poštnih znamkah
– Luthrova reformacija v retoričnem zrcalu podobe. Teologija, folklora, podoba
– Ilegalni prehodi državne meje v okraju Gornja Radgona 1945-1950
– Internacija prekmurskih Madžarov v taborišča Hrastovec in Kidričevo leta 1945
– “In tako sem se učil-ne od tistih, ki so me poučevali, ampak od tistih, ki so z menoj razpravljali”

Pomurska obzorja 5/2016

Pomurska obzorja, letnik 2, leto 2015


Pomurska obzorja 4/2015

Tisk_Z Imeni_PLATNICA_obzorja_st_4

Vsebina
–  Landauova teorija martenzitnih faznih prehodov
–  Odšli smo v oblake
–  Mehanizirana obdelava podatkov pred uvedbo računalnikov
–  Evalvacija avtomatskih prevodov v projektu SUMAT
–  Razvoj osebne zaščitne opreme: standardi in zahteve končnega uporabnika
–  Lepljenje lesa in Kerrocka

Pomurska obzorja 4/2015

.

Pomurska obzorja 3/2015

VsebTISK_Z Imeni_PLATNICA_obzorja_st_3ina
–  Koraki v pravo smer
–  Gospodarska diplomacija Republike Slovenije in njeno delovanje pri povezovanju regij
–  Qou vadis Slovenija – Kam korakamo kam gremo?
–  Spoštovanje otroštva
–  Vojna posojila na spodnjem štajerskem v prvi svetovni vojni
–  Duktalni karcinom in situ kot predstavnik neinvazivnega raka dojke
–  Mišice ledveno medeničnega predela in bolečina v križu

Pomurska obzorja 3/2015

.

Pomurska obzorja, letnik 1, leto 2014


Pomurska obzorja 2/2014

PO2
Vsebina
–  Življenjski krog papirja in papirnate embalaže
–  Računalnik, ki je spremenil svet
–  Algoritmi nad velikimi količinami podatkov LiDAR
–  Alternativna goriva
–  Simuliranje elektroenergetskega sistema – zakaj in kako
–  Mešana metoda robnih in končnih elementov za reševanje hitrostno vrtinčne formulacije Navier-
Stokesovih enačb
–  Algoritmi po vzorih iz narave
–  Numerična simulacija uparjanja kapljevitega filma
–  Ločevanje magnetnih delcev iz tekočine
–  Adhezija pri lepljenju lesa z jeklom

Pomurska obzorja 2/2014

Pomurska obzorja 1/2014

PO1
Vsebina
– Deset let Krajinskega parka Goričko (KPG) – od ideje do njenega uresničevanja
– Sistem vodenja kakovosti v višjih strokovnih šolah
– Kratka ekonomsko-finančna situacija v Sloveniji
– Koncept pomoči v znanosti socialnega dela: soustvarjanje procesa
– »Bežite, bežite, Zaviter gre… !«
– E-kompetence učiteljev v dvojezičnih šolah – predstavitev projekta
– Poroke med krvnimi sorodniki: genetske in / ali pravne ovire
– Integrativna medicina – sprejemanje drugačnosti v dobro človeštva
– Tarčna terapija pri zdravljenju raka

Pomurska obzorja 1/2014