PAZU

Novice in najave

Po sledeh napredka: Uporaba različnih dodatkov pri izdelavi slivove marmelade

V triindvajseti oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Tatjane Unuk z naslovom UPORABA RAZLIČNIH DODATKOV PRI IZDELAVI SLIVOVE MARMELADE

Po sledeh napredka: Eksperimentalno določanje točke popolne zamrznitve

V dvaindvajseti oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Mateja Zadravca z naslovom EKSPERIMENTALNO DOLOČANJE TOČKE POPOLNE ZAMRZNITVE

Po sledeh napredka: Metonimija kot konceptualni in jezikovni fenomen

V enaindvajseti oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Elizabete Bernjak z naslovom METONIMIJA KOT KONCEPTUALNI IN JEZIKOVNI FENOMEN

Poziv potencialnim kandidatom za mesto mladega raziskovalca na ARRS

Naš kolega, pom. akad. dr. Mitja Lanščak je na ARRS dobil odobreno mesto za mladega raziskovalca. Opozorite prosim morebitne zainteresirane zdravnike, farmacevte, kineziologe, profesorje športne vzgoje ali diplomante zdravstvene nege, da kontaktirajo Mitjo ali pišejo na pazu@pazu.si.


1 2 3 4 5 6 43 44