PAZU

Novice in najave

Po sledeh napredka: Sinteza aktivnih komponent za zdravila z gensko spremenjenimi rastlinami

V osmi oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Zlate Luthar z naslovom SINTEZA AKTIVNIH KOMPONENT ZA ZDRAVILA Z GENSKO SPREMENJENIMI RASTLINAMI

Po sledeh napredka: V Prekmurje v zavetje

V sedmi oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Attile Kovacsa z naslovom V PREKMURJE V ZAVETJE

Po sledeh napredka: Upravljanje proizvodnega sistema z zakasnitvami v proizvodnji s pomočjo Lambertovih funkcij

V šesti oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Rudolfa Pušenjaka z naslovom UPRAVLJANJE PROIZVODNEGA SISTEMA Z ZAKASNITVAMI V PROIZVODNJI S POMOČJO LAMBERTOVIH FUNKCIJ

Novi izredni član Pomurske akademsko znanstvene unije

Na seji predsedstva, dne 3. 3. 2017, je bil sprejet novi izredni član PAZU, dr. Ludvik Toplak, ki znanstveno-raziskovalno deluje na področju prava in managementa.


1 2 3 4 5 29 30