PAZU

Novice in najave

Po sledeh napredka: Upravljanje proizvodnega sistema z zakasnitvami v proizvodnji s pomočjo Lambertovih funkcij

V šesti oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Rudolfa Pušenjaka z naslovom UPRAVLJANJE PROIZVODNEGA SISTEMA Z ZAKASNITVAMI V PROIZVODNJI S POMOČJO LAMBERTOVIH FUNKCIJ

Novi izredni član Pomurske akademsko znanstvene unije

Na seji predsedstva, dne 3. 3. 2017, je bil sprejet novi izredni član PAZU, dr. Ludvik Toplak, ki znanstveno-raziskovalno deluje na področju prava in managementa.

Po sledeh napredka: Izvrševanje Deklaracije in Strategije o zunanji politiki Republike Slovenije

V peti oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Stanislava Raščana z naslovom IZVRŠEVANJE DEKLARACIJE IN STRATEGIJE O ZUNANJI POLITIKI REPUBLIKE SLOVENIJE

Po sledeh napredka: Čebelarstvo kot poslovna priložnost za Pomurje

V četrti oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Stanka Kapuna z naslovom ČEBELARSTVO KOT POSLOVNA PRILOŽNOST ZA POMURJE


1 2 3 4 27 28