PAZU

Novice in najave

Po sledeh napredka: Izdelava in karakterizacija lastnosti kontinuirno odlite Ni-Ti zlitine

V štirinajsti oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Rebeke Rudolf z naslovom IZDELAVA IN KARAKTERIZACIJA LASNOSTI KONTINUIRNO ODLITE NI-TI ZLITINE

Po sledeh napredka: Napake v zdravljenju z zdravili: Realnost in prihodnost

V trinajsti oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Mateja Štuhca z naslovom NAPAKE V ZDRAVLJENJU Z ZDRAVILI: REALNOST IN PRIHODNOST

Javno nastopno predavanje pom. akad. dr. Mitje Lainščaka

red. prof. dr. MITJA LAINŠČAK, dr. med. bo imel javno nastopno predavanje ob izvolitvi v naziv rednega profesorja za področje interna medicina, v četrtek, 25. maja 2017 ob 15:00 uri v mali predavalnici na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, Korytkova 2, Ljubljana.   Naslov predavanja: »Srčno popuščanje: stara dejstva, novi dokazi« Vljudno vabljeni !

Po sledeh napredka: Reverzibilno računalništvo

V dvanajsti oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Roberta Meolica z naslovom REVERZIBILNO RAČUNALNIŠTVO


1 2 3 4 30 31